هاست (ویژه) سی پنل پرسرعت آلمان

هاست 500 مگابایت

تحویل آنی بعد از پرداخت

 • فضا 500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت
 • دامنه اضافه ندارد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • آنتی شلر قدرتمند دارد
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر
هاست 1000 مگابایت

تحویل آنی بعد از پرداخت

 • فضا 1000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
 • آنتی شلر قدرتمند دارد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر
هاست 2000 مگابایت

تحویل آنی بعد از پرداخت

 • فضا 2000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
 • آنتی شلر قدرتمند دارد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر
هاست 3000 مگابایت

تحویل آنی بعد از پرداخت

 • فضا 3000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه 200 گیگابایت
 • آنتی شلر قدرتمند دارد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر
هاست 5000 مگابایت

تحویل آنی بعد از پرداخت

 • فضا 5000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه 250 گیگابایت
 • آنتی شلر قدرتمند دارد
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر