ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
6,500 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
.com
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.net
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
192,000 تومان
1 سال
.org
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.co
192,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.company
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
.center
80,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.info
80,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.online
200,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.marketing
136,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
.shop
80,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.repair
144,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.services
128,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.design
144,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.international
128,000 تومان
1 سال
304,000 تومان
1 سال
304,000 تومان
1 سال
.plus
144,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال
424,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده