ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
288,300 تومان
.net
304,800 تومان
.org
310,000 تومان
.co
310,000 تومان
.center
310,000 تومان
.company
320,000 تومان
.online
322,900 تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
.com
288,300 تومان
1 سال
288,300 تومان
1 سال
288,300 تومان
1 سال
.net
304,800 تومان
1 سال
304,800 تومان
1 سال
304,800 تومان
1 سال
.org
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.co
310,000 تومان
1 سال
671,600 تومان
1 سال
671,600 تومان
1 سال
.info
167,900 تومان
1 سال
361,600 تومان
1 سال
361,600 تومان
1 سال
.company
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.center
310,000 تومان
1 سال
464,900 تومان
1 سال
464,900 تومان
1 سال
.plus
232,500 تومان
1 سال
762,000 تومان
1 سال
762,000 تومان
1 سال
.international
284,100 تومان
1 سال
464,900 تومان
1 سال
464,900 تومان
1 سال
.shop
232,500 تومان
1 سال
762,000 تومان
1 سال
762,000 تومان
1 سال
.online
322,900 تومان
1 سال
839,500 تومان
1 سال
839,500 تومان
1 سال
.marketing
258,300 تومان
1 سال
774,900 تومان
1 سال
774,900 تومان
1 سال
.repair
232,500 تومان
1 سال
762,000 تومان
1 سال
762,000 تومان
1 سال
.services
258,300 تومان
1 سال
736,200 تومان
1 سال
736,200 تومان
1 سال
.xyz
38,700 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.design
1,162,400 تومان
1 سال
1,162,400 تومان
1 سال
1,162,400 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains