ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
8,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
.com
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.net
189,800 تومان
1 سال
189,800 تومان
1 سال
189,800 تومان
1 سال
.org
206,300 تومان
1 سال
206,300 تومان
1 سال
206,300 تومان
1 سال
.co
198,000 تومان
1 سال
445,500 تومان
1 سال
445,500 تومان
1 سال
.info
132,000 تومان
1 سال
231,000 تومان
1 سال
231,000 تومان
1 سال
.company
132,000 تومان
1 سال
148,500 تومان
1 سال
148,500 تومان
1 سال
.center
115,500 تومان
1 سال
305,300 تومان
1 سال
305,300 تومان
1 سال
.plus
165,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.international
148,500 تومان
1 سال
313,500 تومان
1 سال
313,500 تومان
1 سال
.shop
148,500 تومان
1 سال
486,800 تومان
1 سال
486,800 تومان
1 سال
.online
231,000 تومان
1 سال
569,300 تومان
1 سال
569,300 تومان
1 سال
.marketing
165,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.بازار
313,500 تومان
1 سال
313,500 تومان
1 سال
313,500 تومان
1 سال
.repair
148,500 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.services
132,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.xyz
33,000 تومان
1 سال
181,500 تومان
1 سال
181,500 تومان
1 سال
.design
214,500 تومان
1 سال
693,000 تومان
1 سال
693,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده