ثبت برند آنلاین

1 مشخصات برند
2 جواز و کارت بازرگانی
3 مشخصات فردی
4 اطلاعات تماس
  • نام برند باید حداقل دو کلمه ی جدا باشد (کلمات را با فاصله جدا کنید)
  • فایل‌ها را به اینجا بکشید