تبلیغات در گوگل

نقش تبلیغ در گوگل

نقش تبلیغ در گوگل
نقش تبلیغ در گوگل به زبان ساده شما مبلغی را به گوگل میدهید تا هر زمان که کاربری در مورد محصول یا خدمات شما جستجو کرد, سایت شما را نشان دهد. این هزینه برای جایگاه شما نیست چرا که گوگل, شما را در صفحه اول قرار میدهد, اما به ازای