عمومی

سردار قاسم سلیمانی

سردار قاسم سلیمانی   تو شهید زنده بودی و حالا یارانت دورت را گرفته‌اند. قسم به حرمتت حضرت مادر! برای هر قطره خونت باید هزینه بدهند. حاج قاسمم! بشنو، بسم‌الله القاسم الجبارین را پشت بی‌سیم می‌گویند، علم بر زمین نمی‌ماند. صبح روز 13 دی 1398، در جریان حمله به کاروان